top of page

Контент үйлдвэрлэлийн салбар

Бид судалгаанд үндэслэн төлөвлөгөөний дагуу ажлыг чанартай гүйцэтгэнэ.

3.png

Багийн ажиллагаа

responsibility.png

Ажлын туршлага

social-media.png

Сошиал орчинд бүх талбарт цогц үйлчилгээ

operation.png

Төлбөрийн уян хатан нөхцөл

Нийт 20-н гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр харилцагч та бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байна.

 

Үйлчилгээний төрөл

Work Desk

Хөтлөлт, хөгжүүлэлт

  • Капшион текст

  • Масс мессеж /1ш/

  • Пост шейр үйлчилгээ/100/

  • Лайв /Оффлайн/

  • Контентын төлөвлөгөө /1ш/

  • Пэйж хөтлөлтийн тайлан

  • Лайв /Онлайн/

Багц үйлчилгээ

4

Тайлан, дүгнэлт

Ажлын гүйцэтгэл дууссаны дараа харилцагчид үр дүнгийн тайлан гаргаж өгч ажлаа дүгнэнэ. Харилцагчийн сэтгэл ханамж нь бидний зорилго билээ.

Ажил үйлчилгээний дараалал

bottom of page